Norsk kvalitet

 Induform AS er samarbeidspartner på utvikling og produksjon. Dette sikrer spisskompetanse på norske forhold, kvalitet på produktet og leveringssikkerhet.

Produktet er testet i samarbeid med NTNU/SINTEF.